Hoàn Thành Công Trình Sơn Epoxy Tự San Phẳng Tại Xí Nghiệp Dược Phẩm 2 – 9

13/06/2017 Quản Trị

Sơn nền phòng sạch là một những thế mạnh của Đinh Ngân Paint, chính vì vậy chúng tôi đã vinh dự được công ty cổ phần dược  phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh lựa chọn làm đơn vị thi công sơn bảo dưỡng nền phòng sạch bằng sơn epoxy tự san phẳng theo tiêu chuẩn […]

Xem thêm