Mỹ Phẩm OCM - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

Mỹ Phẩm OCM

Mỹ Phẩm OCM

Địa chỉ: KCN Thái Hòa – Đức Hòa – Long An 

Hạng mục: Cung cấp và thi công sơn nền epoxy Đinh Ngân không dung môi. 

Diện tích thi công: 2.500 m2

 


 

thi-cong-son-epoxy-dinh-ngan-san-nha-xuong