CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường Số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex