CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường Số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Bài viết liên quan