CÔNG TY DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN