Phương thức thanh toán - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:

Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.

Lưu ý :

Đề nghị khách hàng chỉ thanh toán theo đúng số tài khoản Công Ty Đinh Ngân. Những số tài khoản khác Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

– Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

– Thanh toán trước khi giao hàng.

– Chuyển khoản về Công ty trước khi giao hàng.

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

Phương thức: CHUYỂN KHOẢN – GIAO HÀNG (SẢN PHẨM) – BÀN GIAO CÔNG TRÌNH (THI CÔNG)

– Chuyển khoản trước khi giao hàng.

– Đối với công trình thi công hoặc đơn hàng có tổng giá trị lớn, sẽ thanh toán thỏa thuận theo hợp đồng dưới sự chấp thuận đôi bên