LEMAN LUXURY APARTMENTS - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

LEMAN LUXURY APARTMENTS

LEMAN LUXURY APARTMENTS

Thông tin dự án: 
Hạng mục: Cung cấp & thi công sơn epoxy Đinh Ngân tự san phẳng cho showroom – văn phòng.  
Địa điểm:  Quận 3 – Tp Hồ Chí Minh

project-son-epoxy-leman