Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Thông tin dự án: 

Hạng mục: cung cấp & thi công sơn tường epoxy Đinh Ngân không dung môi cho phòng thí nghiệm.  

Địa điểm: Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh

project-son-tuong-epoxy-dinh-ngan